Hvorfor skal du bruke Smartnoise?

Om du eller noen i din nærhet lider av oppmerksomhetsproblemer, for eksempel som en følge av ADHD, er Smartnoise et hjelpemiddel for deg. Smartnoise kan lastes ned på din smarttelefonen i form av en App. Dine resultater lagres etterpå automatisk på din Smartnoisekonto så du kan se igjennom dine resultater i ro og fred i etterkant (alene eller sammen med f.eks. foreldrene dine om du vil). Smartnoise fungerer også som en automatisk studiedagbok hvor du kan se utviklingen din.

Hvordan fungerer Smartnoise?

Vår forskergruppe har vist at bakgrunnsstøy forbedrer hukommelsen hos personer som har vanskelig for å opprettholde oppmerksomheten. Den bakgrunnsstøyen som er anvendt forbedrer informasjonsoverføringen i hjernen gjennom å øke hjernecellenes aktivitet, og på den måten kan hjernecellene kommunisere bedre med hverandre. Dette skjer gjennom et fenomen som kalles stokastisk resonans, og er spesielt viktig for personer med lav oppmerksomhet og som har for lite av signalstoffet dopamin i hjernen.

Blir du bedre av bakgrunnsstøy?

Min bakgrunnsstøy

Nå er du klar til å begynne å bruke Smartnoise. For hver arbeidsøkt skal du fylle inn hva du skal gjøre. Dette er viktig for at du skal kunne følge utviklingen din i Smartnoise. Du skal også vurdere oppgaven din – er den lett eller vanskelig – før du begynner.

Min fremgang

Denne siden viser hvordan du bruker Smartnoise. Hver gang du bruker Smartnoise lagres informasjonen automatisk – f.eks. hvor lenge du jobbet og hvor bra du synes det har gått.

Test

Ordspill

Du skal få se noen ord. Husk så mange du kan

Tryck på prikken

Husk hvor og i hvilken rekkefølge prikkene viser seg

Speedy

Trykk hver gang figuren viser seg i riktig farge så hurtig du kan