Feb 19, 2016 Posted by:   admin No Comments

Smartnoise er et lydhjelpemiddel bestående av hvit bakgrunnsstøy for personer med ADHD eller oppmerksomhetsproblemer.