Sekretesspolicy

SMARTNOISE KONFIDENSIALITETSPOLICY

Denne sikerhetspolicy (sammen med våre Brukervilkår) forklarer våre rutiner når det gjelder innsamling, anvendelse, visning og overføring av din informasjon. Når vi oppdaterer og utvider våre tjenester kan denne policyen forandres, og vi ber deg derfor gå igjennom denne med jevne mellomrom. Gjennom å bruke vår Smartnoise- tjeneste eller på annet vis bruke vår tjeneste samtykker du til vår informasjonspraksis. 

Innsamling og bruk av informasjon

Vi tar emot och lagrar information, inklusive personlig information, om dig och din användning av vår tjänst. Personlig information är information som kan användas för att unikt identifiera eller kontakta dig. Icke-personlig information är information som inte kan kopplas direkt till dig. Vi kan insamla, använda icke-personlig information för forskningssyfte.

När du har kontakt med oss kan vi be dig att ge oss personlig information så att vi kan tillhandahålla, förbättra och anpassa våra tjänster.

Vi anvender denne personlige informasjonen til å eksempelvis behandle din registrering, din bruk av Smartnoise og dine betalinger, samt for å kommunisere med deg om disse og andre temaer.

Vi holder orden på din bruk av Smatnoise og samler inn informasjon som gjelder deg og din bruk av Smartnoise- Appen. Vi samler inn brukerinformasjon med to formål, både for å kunne gi deg som bruker en feedback på din anvendelse, og for forskningsformål. 

 

Bruk av Smartnoise App

Smartnoise tar ikke ansvar for eventuelle følger av bruken av Smartnoise- tjenesten.

 

ADHD- diagnostisering

Smartnoise tjenesten er ikke et verktøy for diagnostisering av ADHD.

 

Fremvisning av informasjon

Vi bruker andre firmaer, agenter eller leverandører for å utføre våre tjenester på vår vegne. Vi har eksempelvis inngått partnerskap med andre bedrifter for å skaffe tilveie infrastruktur og it-tjenester, tilpasse og optimalisere våre websider, og behandle kredittkorttransaksjoner. Når de andre firmaene skaffer slike tjenester kan det aktuelle firmaet ha tilgang til din informasjon. Vi gir ikke disse firmaene tillatelse til å anvende eller vise din personlige informasjon utenom til formålet å skaffe tilveie de tjenester vi ønsker fra dem. 

Smartnoise forbeholder seg dessuten retten til å vise personlig informasjon dersom vi med rimelighet tror at tilgang, anvendelse, bevaring eller fremvising av slik informasjon er nødvendig for å (a) tilgodese en gjeldene lov, (b) fremtvinge gjeldende brukervilkår, inklusive utredning av potensielle overtredelser av disse, (c) indentifisere, forhindre eller på annen måte ta hånd om ulovlige eller mistenkt ulovlige aktiviteter, sikkerhets- eller tekniske spørsmål, eller (d) beskytte mot skade på Smartnoise rettigheter, eiendom eller sikkerhet, Smartnoise- brukere eller allmennheten ifølge hva som kreves eller tillates etter loven. I tilknytning til eventuell omorgansiering, omstrukturering, sammenslåing eller salg, eller annen overlatelse av ressurser, forbeholder vi oss retten til å overføre informasjon, inklusive personlig informasjon, under den forutsetning at den mottakende part samtykker til å respektere din personlige informasjon på en måte som er konsekvent med vår konfidensialitetspolicy.

 

Barn

Du må være 18 år eller eldre for å kunne abonnere på Smartnoise. Selv om individer under 18 års alder kan bruke tjenesten, så kan de bare gjøre det gjennom involvering, tilsyn og godkjennelse av foreldre eller formyndere og i tråd med våre Brukervilkår. 

 

Retten på tilgang til din informasjon

Vi gir deg tilgang til ulike typer informasjon om din konto og din bruk av Smartnoise på stedene ”Min konto” og ”Mitt arbeid” på websiden. Du er ansvarlig for å oppdatere og opprettholde sannheten og riktigheten av den personlige informasjonen som du gir til oss og som har å gjøre med din konto. Om du vil finne eller endre din kontaktinformasjon eller endre din betalingsmetode, skal du gjøre det ved å gå til avsnittet ”Min konto” på vår webside. Du må være innlogget for å kunne nå ”Min konto”. Om du har noen spørsmål om vår konfidensialitetshåndtering, eller vil utøve din rett angående din personlige informasjon, kontakt oss på info@smartnoise.se.

 

Sikkerhet

Smartnoise tar informasjonssikkerhet på stort alvor og anvender seg av fornuftige administrative, tekniske, fysiske og lederrettede handlinger for å beskytte din personlige informasjon fra uautorisert tilgang. Vi bruker for eksempel bransjestandarsprotokollen SSL (Secure Sockets Layering) for å kryptere noe av den personlige informasjonen som du sender til oss under registeringsprosessen. 

Det går desverre ikke å garantere at et sikkerhetssystem er 100% sikkert. Derfor kan vi ikke garantere sikkerheten for din informasjon, og kan ikke ta ansvaret for feilaktig tilgang til den. Gjennom å anvende våre tjenester, inklusive vår webside og våre brukergrensesnitt, eller gjennom på ulike måter gi oss informasjon, samtykker du til at vi kan kommunisere elektronisk med deg angående sikkerhets-, konfidensialitets-, og administrasjonsspørsmål som har å gjøre med din bruk av Smartnoise. 

Med det som formål å gjøre det enkelt for deg å nå din konto og for å hjelpe til å administrere Smartnoise, implementerer Smartnoise en teknikk som gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg som kontoinnehaveren. På den måten kan vi gi deg direkte tilgang uten å kreve at du må skrive inn passord eller annen brukerinformasjon når du går tilbake til Smartnoise. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten for din kontotilgangsinformasjon og for å begrense tilgang til dataen eller enheten som du bruker med din Smartnoisekonto. Hvis du avslører passordet ditt for noen eller deler konto og/eller enheter med andre mennesker, tar du fullt ansvar for deres handlinger. Der det er mulig skal brukere av offentlige eller delte enheter logge ut etter hvert besøk.

 

Endringer i denne policyen

Når vi oppdaterer og utvider våre tjenester kan denne policyen forandres. Du bør komme tilbake hit for oppdateringer av denne policyen innimellom. Legg merke til at ditt samtykke til Brukervilkårene og Konfidensialitetspolicyen etter endringer som gjøres etter ditt innledende samtykke betyr at du også samtykker til endringene i policyen. Din bruk av Smartnoise eller fortsattes bruk av våre tjenester etter endringer betyr også at du samtykker til endringene. Den nyeste versjonen av Konfidensialitetspolicyen erstatter alle tidligere versjoner. Vi kommer til å publisere en eller flere tidligere versjoner på vår webside når Konfidensialitetspolicyen oppdateres. 

 

Overføring av informasjon og internasjonale brukere

Ettersom internet er et globalt miljø, krever bruk av internet for å samle og bearbeide informasjon internasjonell overføring av data. Gjennom å anvende Smartnoise bekrefter og samtykker du derfor til overføringen av din informasjon utenfor det landet der du er bosatt. 

 

Kontakta oss

Kontakt vår kundetjeneste om du har spørsmål om din konto. Om du har noen spørsmål om denne Konfidensialitetspolicyen inklusive behandlingen av din personlige informasjon, kontakt oss via e-post på info@smartnoise.se

Denne konfidensialitetspolicyen gjelder fra og med 17.12.2013