ÅRSAKER TIL ADHD

Feb 3, 2016 Posted by:   admin No Comments

Årsakene til ADHD er enda ikke fullstendig kartlagte. Mye taler likevel for at biologiske faktorer kan være en viktig årsak. En vanlig oppfatning er at ADHD er resultatet at dårlig oppdragelse og dårlig innflytelse fra foreldre (eller andre variabler i familiemiljøet). Dette er IKKE SANT, foreldre skal absolutt ikke klandres eller kjenne skyld om deres barn blir diagnostisert med ADHD. Selv om årsaken til tilstanden ikke er fullstendig avklart, er det helt klart at dårlig foreldrearbeid ikke leder til ADHD. Det sosiale miljøet kan påvirke vanskelighetsgraden på symptomene og spesielt graden av funksjonsnedsetting hos barnet.

Genetiske faktorer

Mye tyder på at ADHD er arvelig. Studier har vist at arvelighetsfaktoren for ADHD er sterk, ca. 75 % kan forklares genetisk. Det innebærer at de fleste barn med ADHD synes å ha minst en biologisk slektning med funksjonshinderet, og minst en av tre fedre som hadde ADHD symptomer i ungdommen har et barn med ADHD. Dessuten har studier av eneggede tvillinger funnet at dersom den ene tvillingen har ADHD er risikoen 90% for at den andre også har det. Forskning pågår fortsatt, men genetiske faktorer ser ut til å bidra til sårbarheten for ADHD. Det er ennå ikke identifisert et enkeltstående gen med stor betydning for at ADHD oppstår, de sterkeste genkandidatene er koblet til hjernens dopaminsystem. 

Avvik i hjernen

Forskning har vist at det er forskjeller i noen av hjernens signalsubstanser, eller nevrotransmittersubstanser som gjør at hjerneceller kan kommunisere med hverandre. Først og fremst  er nivået på nevrotransmitteren dopamin lavere hos de som har ADHD. Farmakologisk ADHD -behandling høyner disse nivåene (f.eks. Concerta, Ritalin). Studier med bilder av hjernen med fMRI og EEG har vist at personer med ADHD har vanskeligere for å aktivere de delene av hjernen som er nødvendige for oppmerksomhet og aktivitetskontroll. Videre har man funnet at nødvendig samordning mellom hjernens ulike deler er dårligere hos personer med ADHD. Det er viktig å notere at alle disse dataene er fra grupper av barn og ungdommer, og at man ikke kan dra konklusjoner om individer fra disse testene. Man kan altså ikke stille diagnoser etter data fra bilder av hjernen, men det må gjøres en vurdering av et antall ulike faktorer. En vanlig test er SNAP-skalaen hvor lærere, foreldre og/eller du selv gjør en vurdering av hvilke og hvor vanskelige symptomer du har. SNAP-skalaen bygger helt på de diagnosekriteriene som den amerikanse psykologforeningen (APA) har utformet (DSM V, se vedlegg).

Kosthold

Idèen om at årsaken til ADHD skyldes en viss type næringsinntak, spesielt raffinert sukker og tilsetningsstoffer med vekt på kunstige fargestoffer, er ikke vitenskaplig bevist. Dette er kontorversielt og har blitt diskutert mye, studier har likevel vist at såkalte Azofarger som finnes i godteri (rødt og blått) kan bidra til økt hyperaktivitet og oppmerksomhetsproblemer. At rent sukker skal ha effekter på ADHD- symptomer er ikke påvist på en pålitelig måte enda, men generelt vet man at en jevn blodsukkerkurve øker forutsetningene for konsentrasjon og utholdenhet hos alle barn. Et sunt kosthold bidrar til alle barns velvære. En stor ny studie har også funnet en svak reduksjon av ADHD-symptomer gjennom å tilføre essensielle fettsyrer i kosten, såkalte Omega 3- oljer, som også finnes naturlig i fet fisk.