Smartnoise har sin opprinnelse i et forskningsprosjekt ved universitetene i Stockholm og Lund i Sverige og med støtte fra Stiftelsen Marcus og Amalia Wallenbergs Minnefond. Idag er prosjektet forankret i Høgskulen på Vestlandet.
Vi arbeider med å utvikle hjelpemidler for mennesker med oppmerksomhetsproblemer. Vår visjon er at mennesker med oppmerksomhetsproblemer skal få samme muligheter til læring som andre. Oppmersomhetsvansker kan skape læringsvansker, og Smartnoise sitt lydhjelpemiddel kan fjerne disse vanskene. 

Møt teamet bak Smartnoise

Göran Söderlund
Daglig leder, forsknings- og utviklingsansvarlig
Professor i specialpedagogik vid Høgskulen i Sogn og Fjordane, Norge. Grundare av Smartnoise AB, doktorerade i psykologi vid Stockholms Universitet, tidigare gymnasielärare i samhällskunskap och psykologi. Professor i spesialpedagogikk ved Read More
Torbjörn Wiik
Markedsansvarlig
Siviløkonom, Stockholms Universitet. Tidligere markedssjef på TD Tech Data AB.
Oskar Paulander
Webutvikling og server
Studerte teknisk fysikk på Chalmers Tekniska Högskola. Sivilingeniør.
Vår utfordring

Smartnoise hjälper de med koncentrationsproblem att prestera efter sina förutsättningar och potential. Vår utfordring er å tilby alle mennesker med oppmerksomhetsproblemer, som f.eks. elever med ADHD, et hjelpemiddel som forbedrer deres muligheter til å lære. Smartnoise hjelper de med konsentrasjonsproblemer med å prestere etter sine forutsetninger og sitt potensial.

Vår kunnskap og erfaring

Vi har lang erfaring innen dette området. Vi har som første forskerteam i verden oppdaget sammenhengen mellom bakgrunnsstøy og oppmerksomhetsproblematikk. Vi har flere nye og spennende forskningsprosjekter som vi håper skal lede frem til enda bedre hjelpemidler for mennesker med oppmerksomhetsproblemer. Vi samarbeider med de beste forskningslaboratoriene både i Norge og internasjonalt.

Våre hjelpemidler skal være enkle

Det skal være enkelt å bruke og få tilgang til Smartnoise- hjelpemidler, derfor anvender vi den nyeste teknologien slik at den passer akkurat deg. Vi får hjelp av ulike eksperter innen menneske-maskin interaksjon og kognisjonsvitenskap for å gjøre våre produkter mest mulig brukervennlige.