Fremgang

Mine fremskritt

Funksjonen Mine fremskritt finns for at du skal kunne følge din utvikling i skolearbeidet over tid. Du markerer altså hvilken type oppgave du skal gjøre og hvor vanskelig du tror den er. Etter arbeidet med hver oppgave får du to spørsmål om hvordan det gikk. Siden Smartnoise lagrer all informasjon om ditt arbeid er det viktig at du svarer på disse spørsmålene, dvs Hva du har gjort?, Hvordan gikk det? Når og hvor lenge du arbeidet med de ulike oppgavene blir automatisk lagret i Smartnoise.

Oversikt

Når du klikker på Fremskritt lengst nede i appen får du se et bilde med liggende søyler, en for hver arbeidsoppgave. Jo mere du arbeider, jo lengre blir stolpen. Når du har fyllt en hel søyle kommer du til neste nivå (level). Her får du en enkel oversikt over hvordan du brukte Smartnoise i de ulike skolefagene. Du ser hvor du har arbeidet bra og hvor du trenger å arbeide mere.

Funksjoner

Når du bruke Smartnoise har du mulighet for å sette støyen på pause eller stoppe den. Pauseknappen skal brukes ved korte avbrudd i arbeidet, f.eks. gå på toalettet eller prate med noen. Du trykker på Ferdig-knappen når du er klar med en oppgave eller en arbeidsøkt. Når du har brukt Smartnoise regelmessig i noen uker kan du få svar på: Kva gjør du bra? Hva bør du arbeide mere med? Hvilken tid på dagen arbeider du best? Lykke til med arbeidet!