ADHD, som er en forkortelse av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, er en nevropsykiatrisk funksjonsnedsettelse som forekommer hos ca. fem prosent av alle skolebarn. Symptomene på ADHD hos barn, ungdommer og voksne er ofte forskjellige. De kan ha ha ulike vansker og med ulik vanskegrad. Utfordringene kan også variere fra barndommen og til voksen alder. Personlige egenskaper som talenter og det miljøet barnet vokser opp i påvirker i stor grad hvilke konsekvenser de grunnleggende vanskene medfører. 

Siste nytt

I forbindelse med en vitenskaplig artikkel om ADHD og bakgrunnsstøy ble Göran Söderlund (PhD og grunnlegger av Smartnoise AB) invitert til å delta på Dagsrevyen på NRK, der han ble intervjuet om sine resultater og hvorfor bakgrunnsstøy kan være nyttig som hjelpemiddel i skolearbeidet. Se hela artikeln i PLoS ONE.

Se artikkel i Aftenposten från 14 september 2016.

Se studie publisert i Frontiers in Psychology

Hovedsymptomer for ADHD

Hovedsymptomer for ADHD er oppmerksomhetsproblemer, impulsivitet og overaktivitet. Disse symptomene kan forekomme hver for seg eller i ulike kombinasjoner. Det finnes tre ulike undergrupper av ADHD:
  1. En kombinasjon av problemer med oppmerksomhet, overaktivitet og impulsivitet (ADHD-C)
  2. Hovedsaklig  oppmerksomhetsproblemer
  3. Hovedsaklig problemer med overaktivitet og impulsivitet (ADHD-H)

ADHD med hovedsaklig svekket oppmerksomhet (ADD)

Langtifra alle mennesker med ADHD er overaktive. En del har snarere et lavere aktivitetsnivå enn normalt. For å karakterisere den gruppen som har oppmerksomhetsproblemer, men som ikke er overaktive/impulsive, anvendes derfor iblant  begrepet ADD (Attention Deficit Disorder) eller ADHD-I (inattentive subtype).

Diagnosekriterier

For at symptomene skal defineres som ADHD kreves det betydelige vansker. Diagnosekriteriene er veldig strenge for å forhindre at normaltilstander blir definert som en funksjonsnedsettelse. Det skal handle om vansker som debuterer tidlig og som er varige og består i minst seks måneder. De skal vise seg i flere ulike situasjoner, for eksempel både på skolen og hjemme, og de skal forårsake så store problemer i dagliglivet at det er berettiget å snakke om en funksjonsnedsettelse. En vanlig test er SNAP-skalaen der lærere, foreldre og/eller du selv gjør en vurdering av hvilke symptomer du har og hvor vanskelige de er. SNAP-skalaen bygger på de diagnosekriterier som den amerikanske psykologforeningen (APA) har utformet (DSM V, se bilaga).

Sammendrag om ADHD

  • Karakteriseres av tre hovedsymptomer: uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsivitet (samtlige tre symptomer behøver ikke være tilstede samtidig)
  • Starter ofte i barndommen og fortsetter som oftest opp i voksen alder
  • Kan ha mange årsaker
  • Det er mulig å diagnostisere selv om det i blandt kan være vanskelig
  • Kan behandles på en effektiv måte
  • Er IKKE et holdningsproblem eller et resultat av dårlig oppdragelse
  • Er IKKE en intellektuell defekt