BAKGRUNNSSTØY FOR FORBEDRET OPPMERKSOMHET

Feb 9, 2016 Posted by:   admin No Comments

Stokastisk resonans

Stokastisk resonans er et fenomen hvor et kommunikasjonssignal som egentlig er for svakt til å oppfattes av hjernen kan forsterkes gjennom at bakgrunnsstøy legges til signalet. For at en hjernecelle skal oppfatte et signal fra en annen hjernecelle må signalet være sterkt nok. Bakgrunnsstøyen hjelper til med å ”løfte” et svakere signal slik at det blir sterkt nok til å bli oppfattet av hjernecellene. En synergieffekt oppstår når hjernen gjør nytte av bakgrunnsstøyen, og slik lykkes hjerneceller med å bli aktivert av signaler de ellers ikke ville oppfatte. 

For mer informasjon, les f.eks. McDonnell og Ward (2011)